Podnik
BRULA® Chytrý systém stavby kamen.

Podnik

Zakladatel firmy Bruno Lampka ihned věděl, co řemeslo potřebuje. S dokončením svých mistrovských zkoušek v roce 1960 položil základy současné podoby naší společnosti a od počátku ji vedl tak, aby společnost kamnářům a topenářům usnadňovala práci.

Inovace jako hnací síla

Bez řemeslného zpracování, rychlosti a flexibility by mnohé z toho, co je dnes v kamnařině považováno za samozřejmost, bylo nemyslitelné. Není tedy divu, že Bruno Lampka, jako typický podnikatel v tomto odvětví, byl vždy hnací silou inovací a proslavil se tak i za hranicemi Německa.

Jak to všechno začalo

Všechno to začalo výstavbou kachlových kamen a krbů, hypokaustových systémů a topných systémů s plynem, dřevem a olejem v našem vlastním řemeslném podnikání ve Stuttgartu. Na konci 70. let pak Bruno Lampka přesunul sídlo společnosti do Allgäu a věnoval se zejména produktové oblasti "stavby kamen a omítacích technik". Během této doby je vytvořeno mnoho produktů, které jsou dodnes aktuální. V důsledku svého úspěchu založil v roce 1986 společnost "BRULA® GmbH Ofenelemente-Vertrieb" jako nezávislou obchodní organizaci. Taktéž s obrovským úspěchem, protože brzy prostor pro četné nové produkty již nestačí.

Nová výstavba a přístavba

O deset let později byla postavena kompletní nová budova s dostatečným využitelným prostorem na současném místě v Durachu u Kemptenu. Dodnes pracujeme v moderním a přátelském prostředí a sdružujeme nákup, výrobu, skladování a expedici na jednom místě. Kromě toho zde disponujeme také školícími místnostmi, ve kterých rádi předáváme technické know-how našim zákazníkům.

Nové trhy

Současně s novou budovou se v důležitý pilíř rozvinul i mezinárodní obchod: V roce 1995 byla zřízena další pobočka BRULA®Brně v České republice na podporu středo- a východoevropských výrobců kachlových kamen. To umožňuje úspěšný vstup do nového a důležitého segmentu trhu.

Máme odpovědi na otázky zítřka

Pokračujeme v naplňování odkazu zakladatele naší společnosti a neustále vyvíjíme inovativní produkty, se kterými jsou naši zákazníci připraveni na výzvy budoucnosti. Prostřednictvím patentování nových produktů zajišťujeme jejich dlouhodobé výhody a vytváříme tak cennou výhodu pro sebe i naše zákazníky v turbulentní globální konkurenci.

Od roku 2015 jsme součástí globálně působící skupiny Spartherm Group a můžeme tak čerpat z rozsáhlých zdrojů pro dokonalý zákaznický servis.

Kontanktní osoba