O spoločnosti
BRULA® Inteligentný systém konštrukcie krbov a akumulačných pecí.

O spoločnosti

Už zakladateľ firmy Bruno Lampka vedel, čo toto remeslo potrebuje. Po absolvovaní majstrovských skúšok v roku 1960 položil základ súčasnej spoločnosti a od začiatku ju viedol k tomu, aby uľahčil prácu kachliarom a kúrenárom.

Inovácia ako hnacia sila

Bez remeselných zručností, rýchlosti a flexibility by mnohé z toho, čo sa dnes pri stavbe krbov a pecí považuje za samozrejmosť, bolo nemysliteľné. Nie je preto prekvapujúce, že Bruno Lampka ako typický podnikateľ tohto typu bol vždy hnacou silou v inováciách a získal si tak dobré meno aj za hranicami Nemecka.

Ako to všetko začalo

Všetko to začalo stavbou kachľových pecí a krbov, hypokaustových systémov a vykurovacích systémov na plyn, drevo a olej vo vlastnej dielni v Stuttgarte. Bruno Lampka potom koncom 70. rokov presťahoval sídlo firmy do Allgäu a venoval sa najmä oblasti produktov určených pre branžu „kachliarstva a omietacích techník“. Počas tejto doby vzniklo množstvo produktov, ktoré sú aktuálne dodnes. Vďaka úspechu založil v roku 1986 spoločnosť "BRULA® GmbH Ofenelemente-Vertrieb" ako nezávislú obchodnú spoločnosť. O tom, že je úspešným výrobcom a dosiahla veľký úspech svedčí aj to, že kvôli vývoju a výrobe mnohých nových produktov, postupne zväčšuje svoje pôsobenie.

Nová výstavba a prístavba

O desať rokov neskôr bola postavená v obci Durach pri Kemptene úplne nová budova s ​​dostatočnou úžitkovou plochou. Tu funguje firma dodnes v modernom a priateľskom prostredí a sústreďuje nákup, výrobu, skladovanie a expedíciu na jednom mieste. Sú tu aj školiace priestory, v ktorých svojim zákazníkom radi odovzdávame technické know-how.

Nové trhy

Súčasne s novou budovou sa rozvinul aj zahraničný obchod: V roku 1995 bola v Brne / Česká republika zriadená ďalšia pobočka BRULA® pre podporu východoeurópskych kachliarskych majstrov a staviteľov krbov a pecí. To umožňuje úspešný vstup do nového a dôležitého segmentu trhu.

Máme odpovede na otázky zajtrajška

Naďalej žijeme v súlade s požiadavkami zakladateľa našej spoločnosti a neustále vyvíjame inovatívne produkty, s ktorými môžu naši zákazníci plniť výzvy budúcnosti. Vďaka patentovaním nových produktov zabezpečujeme ich dlhodobý prínos a vytvárame tak cennú výhodu pre nás a našich zákazníkov v turbulentnej globálnej konkurencii.

Od roku 2015 sme súčasťou globálne aktívnej skupiny Spartherm Group, a preto môžeme využiť rozsiahle zdroje pre dokonalé služby zákazníkom.

Kontaktujte nás